Usluga d.o.o. i direktor Dario Radošević putem opunomoćenice zatražili su ispravak pogrešnih navoda objavljenih na portalu Lika-online.com.

U nastavku objavljujemo zahtjeve za ispravak.

Zahtjev za ispravkom pogrešnih navoda – Usluga d.o.o.
Zahtjev za ispravkom pogrešnih navoda – Dario Radošević